Edwin Film

Przegląd Piosenki Aktorskiej 2009

Statystki z Naszej Agencji wzięły udział w koncercie finałowym Przeglądu piosenki Aktorskiej we Wrocławiu 2009