Edwin Film

„Niepruhi”

Na przełomie lipca i sierpnia we Wrocławiu realizowane były pilotażowe odcinki ukraińskiej wersji "Świata według Kiepskich" czyli serialu "Niepruhi".