Edwin Film

Informacje dla statystów

Ważne

 1. Statysta proszony jest o notowanie daty oraz nazwy produkcji, w których bierze udział.!
 2. Wypłaty honorariów odbywają się WYŁĄCZNIE przelewem na konto bankowe po 26-tym następnego miesiąca w stosunku do daty statystowania. Prosimy o podanie Państwa kont bankowych.
 3. UWAGA! Statysta zobowiązany jest do wpisania się na listę obecności podczas nagrań, w których bierze udział. Własnoręczny podpis- czytelne imię i nazwisko, jest poświadczeniem obecności i podstawą do wypłaty honorarium. Osoby nie wpisane na listę NIE OTRZYMAJĄ honorarium. Na planie zdjęciowym przebywa Opiekun statystów z ramienia Agencji i On posiada listę statystów.
 4. Strój powinno być odpowiednio dobrany do charakteru serialu, filmu lub programu.W wypadku teleturniejów ważne jest by publiczność była maksymalnie kolorowa. Pożądane są jasne , pastelowe stroje za wyjątkiem koloru białego. Prosimy o nie zakładanie strojów w kropki, kratkę i bardzo intensywnie kwiatowe wzory. Stroje powinny być jednobarwne. Absolutnie NIE zakładamy dresów, swetrów, bluz sportowych, strojów z napisami reklamowymi i logotypami firm. Obuwie nie powinno mieć obcasów i nie należy zakładać do studia obuwia zimowego/kozaków itp.W wypadku filmów i seriali każdorazowo ( w zależności od zapotrzebowania garderoby) poinformujemy statystów jaki strój powinni założyć na plan zdjęciowy.
 5. Statystów obowiązuje bezwzględna PUNKTUALNOŚĆ i DYSCYPLINA na planie !
 6. Osoby, które bez uzgodnienia z Agencją i Produkcją, zejdą samowolnie z planu w trakcie trwania zdjęć, nie będą obecne podczas sprawdzania listy obecności lub będą utrudniały pracę ekipy filmowej/zachowywały się karygodnie/ przybędą na plan zdjęciowy pod wpływem alkoholu – nie otrzymają wynagrodzenia.
 7. W wypadku gdy statysta zadeklaruje swoją obecność na planie zdjęciowy a NIE pojawi się na nagraniach ( bez wcześniejszego uprzedzenia Agencji) NIE będzie miał możliwości dalszej współpracy z nami.
 8. Statystów obowiązuje DYSKRECJA i ZAKAZ zdradzania tajemnic produkcyjnych! Dotyczy to także umieszczania w Internecie (w tym również na Facebooku, Instagramie i innych mediach społecznościowych) zdjęć z planów zdjęciowych przed zakończeniem produkcji!
 9. NIE zapraszamy do statystowania osób, które nie są dyspozycyjne PRZEZ CAŁY DZIEŃ, w terminie o który pytamy w trakcie zapisów!
 10. Informujemy, że zgodnie z Umową Agencyjną dzień pracy statysty może trwać do 12 godzin z godzinna przerwą ( jeśli plan zdjęciowy trwa powyżej 12 godzin statyści otrzymują nadgodziny). Pytając o dyspozycyjność, pytamy o Państwa dyspozycyjność przez cały dzień!Agencja nie posiada informacji dotyczących godziny zakończenia zdjęć. Taką informację posiada jedynie reżyser i to On decyduje o czasie udziału statystów w zdjęciach.Koniec zdjęć następuje w momencie gdy zrealizowane zostanę wszystkie sceny zaplanowane przez Producenta na dany dzień zdjęciowy bez względu na czas ich trwania.
 11. Prosimy o zabieranie na plan prowiantu, ponieważ z reguły nie gwarantujemy podania posiłku w trakcie realizacji zdjęć. Statyści mają natomiast dostęp do dystrybutorów z wodą oraz zapewnioną kawę i herbatę na planie zdjęciowym. Kwestia cateringu jest zależna od Producenta oraz produkcji filmowej a statyści są zawsze informowani o tym, czy na planie otrzymają wyżywienie. Często zdjęcia odbywają się w plenerze, z dala od sklepów, barów i innych punktów gastronomicznych, dlatego prosimy o zwrócenie uwagi na kwestię posiłku.
 12. Statyści zwykle mają zapewniony transport przed i po pracy na planie (jeśli zdjęcia odbywają się poza granicami Wrocławia) o czym Agencja wcześniej informuje. W razie korzystania z własnego środka transportu, prosimy informować o tym w trakcie zapisów!
 13. Prosimy każdorazowo o zabieranie na plan zdjęciowy dokumentu tożsamości.
 14. Prosimy statystów oraz rodziców dzieci zapisanych do Naszej Agencji o aktualizację swoich zdjęć. Państwa zdjęcia są bardzo ważnym atrybutem, często są też wykorzystywane przy propozycji obsady do filmów i seriali. Niestety nie możemy pokazywać Producentom zdjęć nieaktualnych, tym samym Państwo lub Państwa Dzieci tracą szansę zagrania w filmie.
 15. W Agencji  wykonujemy bezpłatnie aktualizację zdjęć Statystów .Zapraszamy do nas celem aktualizacji zdjęć! Zdjęcia wykonamy w naszym studio przy ul. Racławickiej 15-19 lok 106 we Wrocławiu.

/*)">
-->
Copyright © 2016 Edwin Film - Agencja aktorów
Coded by: jetplugs.com